Parkeergelegenheid voor de deur

Altijd dezelfde behandelaar

Meer dan 10 jaar ervaring

Fysiotherapie voor iedereen

Huisregels

Huisregels:
Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
In de praktijk mag niet worden gerookt.
De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen in en / of buiten het pand.
U wordt verzocht bij iedere behandeling een handdoek en uw afsprakenkaartje mee te nemen.
Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling te worden afgezegd. Bij het niet of niet tijdig afzeggen van de afspraak wordt het volledige tarief van de voorgenomen behandeling bij u in rekening gebracht.
Als de behandeling ook in de oefenzaal plaatsvindt wordt u verzocht passende kleding en schone (sport)schoenen te dragen.
De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van patiënten, welke zich niet hebben gehouden aan de instructies van het personeel.
In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie, ambulance) op te volgen.

Rechten en plichten:
In ons streven naar een optimale behandeling hebben wij als zorgverlener en u als patiënt een aantal rechten en plichten. Hierop is de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) van toepassing. Enkele belangrijke bepalingen zijn: informatieplicht, toestemmingsvereiste, recht op privacy (zie privacyreglement), recht op inzage dossierplicht, geheimhoudingsplicht, goed hulpverlenerschap. Daarnaast hebben wij een aantal plichten en u als patiënt een aantal rechten met betrekking tot ‘het verwerken van persoonsgegevens’ hierop is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Tevens wordt in onze praktijk gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Wij vragen u:
De therapeut duidelijk en volledig te informeren, zodat hij een goede diagnose kan stellen en u een goede behandeling kan geven.
De adviezen van de therapeut op te volgen, zoals het oefenprogramma voor thuis.
De reacties op het onderzoek / de behandeling terug te koppelen aan uw therapeut. Hierdoor krijgt de therapeut meer zicht op uw klachten en kan hij u beter adviseren / begeleiden / behandelen.
De persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorg te dragen voor een goede lichaamsverzorging.
Geheimhouding en respect voor de persoonlijke levenssfeer van uw therapeut.
klachten over uw behandeling of bejegening door uw therapeut of een van de andere medewerkers in eerste instantie bespreekbaar te maken met uw therapeut.

Van de therapeut mag u verwachten dat:
Hij u zo goed mogelijk informeert en behandelt.
Onderstaande privacyregels worden nageleefd.
klachten over uw behandeling of bejegening zullen worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF.

Waarneming:
Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie-, studie-, of ziekteverzuim. Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is kan een fysiotherapeut van buiten de praktijk worden gevraagd uw behandeling over te nemen.

Werken met stagiaires:
Fysiotherapie van der Vegt B.V. biedt studenten van de opleiding fysiotherapie de mogelijkheid om stage te lopen. De stagiair valt onder verantwoording en toezicht van één van de fysiotherapeuten. Het kan dus voorkomen dat u wordt behandeld door een stagiaire. Vooraf zal hiervoor uw toestemming worden gevraagd.

Wilt u een afspraak maken?

Wacht dan niet langer en neem vandaag nog contact met ons op.

× Hoe kan ik je helpen?