Oefentherapie

Individuele oefentherapie is met name gericht op het voorkomen van steeds terugkerende klachten als wel het behandelen van chronische klachten. Wanneer klachten terugkeren of chronisch van aard zijn, zit hier vaak een houdings- of bewegingsproblematiek achter. Voordat gestart wordt met individuele oefentherapie zal dan ook eerst de achterliggende oorzaak van het probleem onderzocht moeten worden. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld.
De behandeling is altijd 1 op 1. De behandeldoelen en het einddoel worden samen met u opgesteld, zodat het aan uw wensen voldoet. De resultaten van de trainingstherapie worden regelmatig geëvalueerd, zodat we de effecten goed in de gaten kunnen houden en kunnen inspringen op eventuele afwijkingen.

Maak een afspraak

Via onderstaand contactgegevens kunt u ons bereiken binnen onze openingstijden.
038 - 210 0107
Via email <klik hier>

oefentherapie-zwolle